Afscheid van een vriend

Je was een vriend, oprecht,
waar je altijd op kon bouwen
Willy Goossens°1946 – 2020

De dood is, van alle bezoekers, de meest onaangekondigde en de minst verwachte. Een vriend verliezen doet altijd pijn en wij hebben, met spijt in ons hart, een goede Rotaryvriend verloren. Voor ons allen kwam het nieuws van Willy’s plotse overlijden als een donderslag bij heldere hemel. Nog verleden week dinsdag, tijdens de avondvergadering van Rotary Club Aarschot, zaten wij aan tafel in het gezelschap van Willy.

Willy was lid van Rotary Club Aarschot sinds 1996, een zeer gewaardeerd lid, wiens wegvallen een zwaar verlies is, en een trieste dag betekent voor onze club.

Willy, spijtig genoeg heb ikzelf je niet zo lang gekend, maar het collectieve geheugen van onze club hielp mij om het beeld van jou te vervolledigen.

Je was een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen.
Je was een vriend, trouw, die jarenlang voor ons klaarstond.
Je was een vriend, groothartig, die ons veel gaf en daar nooit iets voor terugvroeg.

Elk van ons zou zijn eigen verhaal kunnen schrijven over wat je voor ons was, nog voor ons bent en blijven zal. Je betekende veel voor Rotary Club Aarschot. We blijven je herinneren als een goed mens en een reus van een Rotarier en wensen je te bedanken voor je jarenlange inzet.

Het is voor ons allen een voorrecht om iemand als jij gekend te hebben en wij zijn fier dat we je vrienden mochten zijn!

Afscheid nemen is moeilijk, wetend dat woorden niet volstaan. Afscheid nemen, betekent achterblijven, omringd door stilte en gemis. Het leven is eindig, maar herinneringen blijven. Het is dan ook aan ons om Willy levend te houden.

Daarom moeten we de mooie herinneringen koesteren, de herinnering aan hem in leven houden, want onze herinneringen aan Willy overstijgen de dood en laten hem voor altijd verder leven. Het mag ons ook niet te droevig stemmen. Laten we dankbaar zijn voor het gezelschap, voor de vriendschap, en voor de dingen die we met Willy hebben kunnen delen.

In naam van het bestuur en alle leden van Rotary Club Aarschot wens ik Liliane, Mariette, de kinderen, de familie en allen die Willy een warm hart toedragen, veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Wij zullen onze goede vriend Willy ongetwijfeld missen.

Theo Peeters
Past-Voorzitter RC Aarschot